חנות/חלבלובון–צ׳יק

חלבלובון צ'יק הוא האח הקטן והחמוד של חלבלובון, ומתאים לילדים בגיל הגן, בכיתה א' או שאינם עדיין שולטים בקריאה ובכתיבה. בכל ספר יש כ-70 דפים ובכל אחד מהם משחק אחד. עונג צרוף, מתאים לגיל 3 עד 6