חלבלוב | Israel | חלבלוב חלבלובון Halavluv

חנות/חלבלוב

חלבלוב הוא האבא והאמא של חלבלובון ומיועד לגדולים ולגדולות

חלבלוב מציע עיתוני ילדים, מחברות תוכן, פעילויות יצירה לילדים, אפשרות למנוי, משחקי חשיבה, משחקי היגיון , חידות לילדים, תשבצים לילדים וגם כתבות תוכן מרתקות לגדולים

אני רוצה לשמוע 

על מבצעים

פתרונות

חנות

חנות

חלבלוב

חלבלוב

04–664 99 20

info@halavluv.com

בית חנניה, Israel

  • Facebook
  • Instagram