חלבלובון הוא מגזין לילדים ולילדות, יוצא בפורמט של ספר משחקים "אקטיביטי בוק"  ומעניק מקום ליצירה, לפעילויות ולמשחק. קיים בעשרות נושאים , מתאים לגיל 6 עד 12

הקפיצות בבית היצירה כשהחלבלובון מגיע!!!

אפרת רובין–בארד

חנות/חלבלובון